Το πολύπειρο και άριστα εξειδικευμένο προσωπικό της Batteryworld στην Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει την ανακατασκευή μπαταριών κάθε τύπου άμεσα και σε οικονομικές τιμές.

Έχοντας όλη την αναγκαία τεχνογνωσία και χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα εργαλεία, αντικαθιστούμε τα παλαιά στοιχεία της μπαταρίας σας με νέα, επιμηκύνοντας το χρόνο ζωής της, σαν να ήταν καινούργια.

Battery World

Εμπορία & Ανακατασκευή Μπαταριών
Ποδίκογλου Γαβριήλ